Všeobecné podmienky

Spôsob platby a doprava

 

Spôsob dopravy

 • Náklady na dopravu v rámci Slovenska sú rovnaké vo výške 5,20€.

Spôsob platby

 • Platba na dobierku: objednávku zaplatíte dopravcovi po prevzatí objednaného tovaru
 • Platba s kreditnou kartou (poskytovateľ Braintree)
 • Platba cez Paypal

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana údajov a súkromie: Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných údajov používateľov našej stránky. Údaje ktoré získame pri registrácii používame výhradne pri nákupe a na vylepšenie fungovania našej stránky. Tieto informácie bez vášho súhlasu nebudeme poskytovať tretím stranám. Pri registrácii zhromažďujeme následujúce údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo. Uložené údaje na stránke môžete vždy sami zobraziť alebo zmeniť kliknutím na odkaz Môj účet sa prihlásite pomocou e-mailu a hesla.Ak si želáte, aby Vaše údaje boli vymazané, nám to oznámte. Na našich internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na stránky ktoré nie sú v našom vlastníctve. Za ochranu súkromia na týchto stránkach nezodpovedáme. O akýchkoľvek zmenách v našich zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať na našej stránke alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktovať nás môžete na hore uvedenej adrese.

Komunikácia: reklamné e-maily musia byť jasne a zrozumiteľne označené ako reklamné správy. Odosielateľ musí byť jasne viditeľný. Rozhodnutie používateľa o nepríjmaní reklamných správ bude poskytovateľ bezpodmienečne rešpektovať. Zhrnutie zodpovednosti: poskytovateľ sa zavezuje vynaložiť maximálne úsilie zabezpečiť aktuálnosť a presnosť údajov zobrazených na našich stránkach. Napriek tomu sa vlastnosti výrobkov môžu líšiť, ich dostupnosť a cena sa menia tak rýchlo, že poskytovateľ nie je schopný opraviť údaje na inernetových stránkach.V takom prípade predávajúci oznámi kupujúceho o zmenách a umožní mu odstúpenie od zmluvy alebo zmenu objednaného výrobku. Predávajúci nezodpovedá za obsah recencie produktov ktoré napíšu návštevníci stránky. Všetky fotografie produktov sú symbolické a nezaručujú vlastnosti produktu. Za pravopisné chyby nezodpovedáme.

Sťažnosti a spory: poskytovateľ rešpektuje platné právne predpisy o ochrane spotrebiteľa. Sťažnosti a reklamácie môžete zaslať e-mailom na adresu info@top-tricka.sk alebo poštou na adresu: Top Majice d.o.o., Cesta 24 junija 33, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija. Poskytovateľ je povinný do piatich pracovných dní potvrdiť, že prijal sťažnosť a oboznámiť kupujúceho ako dlho sa ňou bude zaoberaťa po celý čas ho informovať o prirbehu konania. Predajca vynaloží maximálne úsilie na vyriešenie akéhokoľvek sporu vzájomnou dohodou.


Právne oznámenie: Internetový obchod, všetky údaje, obrázky produktov a grafika zobrazená na webovej stránke sú chránené zákonom o autorských právach a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani používať. Ochranné známky a logá uznaných spoločností sú v ich vlastníctve.


Dostupnosť informácií: Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť kupujúcemu tieto informácie: totožnosť spoločnosti; kontaktné adresy; základné vlastnosti tovaru alebo služieb; dostupnosť výrobkov; podmienky dodania produktu alebo vykonanie služby; všetky ceny sú jasne a jednoznačne určené; spôsob platby a dodania; časovej platnosti ponuky.

Môžete nás kontaktovať na nasledujúcich adresách:

Top Majice d.o.o. Cesta 24 junija 33 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
e-mail: info@top-tricka.sk

 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky: Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Top-tricka.sk boli vypracované v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot), s odporúčaniami Obchodnej a priemyselnej komory a medzinárodnými kódexmi pre elektronické podnikanie. Pred použitím stránky internetového obchodu vám odporúčame pozorne si prečítať nižšie uvedené obchodné podmienky. Používaním webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami, nepoužívajte internetový obchod. Internetový obchod prevádzkujú Top tričká d.o.o., Cesta 24. junija 33., Ľubľana, Slovinsko, ďalej len „poskytovateľ“. Užívateľ sa stáva fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetového obchodu vykoná objednávku alebo sa registruje ako nový člen. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky na webovej stránke. Všetky zmeny sú pre kupujúcich záväzné, preto odporúčame, aby ste Obchodné podmienky pravidelne kontrolovali.


Ceny: Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú 22% daň z pridanej hodnoty (DPH). Ceny sú platné pri potvrdení objednávky poskytovateľa. V prípade, že sa cena tovaru zmení počas spracovania objednávky, bude o tom poskytovateľ informovať kupujúceho.

 

Postup nákupu:

 • Prijatá objednávka: Po objednávke zákazník obdrží oznámenie e-mailom, že objednávka bola úspešne spracovaná.
 • Pri spracovaní: poskytovateľ do 48 hodín skontroluje objednávku, skontroluje dostupnosť produktu a potvrdí objednávku alebo ju odmietne. V prípade zmeny ceny v čase spracovania objednávky sa poskytovateľ zaväzuje, že sa pokúsi ponúknuť zákazníkovi nižšiu cenu alebo nájsť vhodné riešenie, ktoré bude vzájomne uspokojivé. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zavolať zákazníkovi na svoje telefónne číslo. Zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom je v prípade potvrdenia objednávky správou "V spracovaní" neodvolateľne uzavretá a v prípade odmietnutia zmluvy je zmluva neuzavretá.
 • Odoslaný tovar: poskytovateľ v dohodnutom termíne pripravý a odošle tovar s pôvodnou faktúrou a prípadne priloženým návodom a záručným listom.

 

Dodacia lehota: predajca sa bude snažiť dodať zákazníkovi tovar v stanovených termínoch (1-3 pracovné dni). Po objednávke dostanene správu s kópiou objednávky obsahujúcej objednané položky a celkovú cenu. Správa objednávky bude obsahovať aj telefónne číslo a e-mailovú adresu pre kontakt so zákazníkmi, kde sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa vašej objednávky. V prípade že tovar, ktorý ste si objednali nie je na sklade, dohodneme sa s Vami na dodacej lehote.

Skutočná vada


Kedy je vada skutočná? Keď:

 • Výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho normálne používanie alebo na prevádzku
 • Výrobok nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, na ktoré ho kupujúci kúpil, o ktorom predávajúci vedel alebo mal vedieť.
 • Výrobok nemá vlastnosti a kvality, ktoré boli výslovne dohodnuté alebo predpísané
 • Predávajúci odovzdal výrobok, ktorý sa nezhoduje s vzorkou alebo modelom, pokiaľ vzorka alebo model neboli použité len z dôvodu prezentácie

 

Ako sa kontroluje vhodnosť výrobku?

Kontroluje sa s iným bezchybným výrobkom rovnakého typu, zároveň s vyhláseniami výrobcu alebo údajmi na samotnom výrobku.

Ako uplatniť vzniknutú vadu?

Kupujúci je povinný nás informovať o možnej vzniknutej vade spolu s presným opisom tejto vady v zákonnej lehote a zároveň nám umožní kontrolu výrobku. Formulár na hlásenie skutočnej vady sa nachádza tu.

Právo na reklamáciu skutočnej vady na výrobku presnejšie určuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Spoločnosť zodpovedá za skutočné vady tovaru, ktoré sa objavia do dvoch rokov od prevzatia, v súlade s ZVPot.

Právo odstúpiť od kúpy - vrátenie tovaru

Položky zhotovené podľa presných pokynov zákazníka a prispôsobené ich osobným potrebám vzhľadom na špecifickosť ich povahy nie sú vhodné na vrátenie. V ostatných prípadoch Top-tricka.sk rešpektuje článok 43.č ZVPot, ktorý uvádza:

V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku má spotrebiteľ právo do 14 dní od prevzatia tovaru oznámiť podniku, že odstúpil od zmluvy bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia v súlade s článkom 43.č ZVPot. Jediné náklady pre spotrebiteľa týkajúce sa zrušenia sú priame náklady na vrátenie tovaru.

O zamýšľanom vrátení tovaru nás prosím písomne informujte na kontaktný e-mail info@top-tricka.sk. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar do 14 dní od ohláseného zámeru odstúpiť od zmluvy. Spoločnosť musí vykonať vrátenie platieb hneď ako je to možné, no najneskôr 14 (štrnásť) dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy. Zákazník je povinný vrátiť tovar nepoškodený a v nezmenenom množstve, pokiaľ nebol tovar zničený, poškodený, stratený alebo zmenené množstvo bez toho, aby bol za to vinný spotrebiteľ.

Internetový obchod Top-tricka.sk si vyhradzuje právo, že vrátenie výrobkov ktoré neobsahujú všetky položky (škatuľa, faktúra, pôvodne zabalené, nepoužité atď.) alebo boli poškodené ći použité, bude zrušená na náklady odosielateľa. Preto žiadame, aby ste s výrobkom zaobchádzali starostlivo a hospodárne, pretože len to nám umožní bez problémov produkt vymeniť alebo vrátiť peniaze.


Peniaze za vrátený produkt prevedieme na Váš účet, ktorého číslo pripojte k produktu v reklamačnom obrazci, ktorý vraciate alebo pošlite e-mailom na adresu info@top-tricka.sk  

Príklad formulára s informáciami o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: ODKAZ

Výrobky v internetovom obchode podliehajú záručným podmienkam v súlade so slovinským právom. Výrobky majú záruku, ak je tak uvedené na záručnom liste. Záruka platí pri dodržiavaní pokynov na záručnom liste a pri predložení faktúry. Záručné lehoty sú uvedené na záručnom liste alebo na faktúre. Informácie o záruke sú uvedené aj na stránke prezentácie produktu. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o záruke, výrobok nemá záruku alebo informácie nie sú v súčasnosti známe. V druhom prípade môže kupujúci kontaktovať poskytovateľa, ktorý poskytne aktuálne informácie.

Bezpečnosť: Poskytovateľ využíva vhodné technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a uchovávania osobných údajov, objednávok a platieb.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov: V súlade s právnymi normami Top majice d.o.o. neuznáva žiadneho vykonávateľa mimosúdneho urovnania sporov spotrebiteľov, ktorý má právomoc na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý mohol spotrebiteľ iniciovať v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení sporov spotrebiteľov.

Top tričká d.o.o., ktorý ako poskytovateľ tovarov a služieb umožňuje on-line obchod na území Slovinskej republiky, zverejňujú na svojej internetovej stránke elektronický odkaz na internetovú platformu na riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS). Platforma je pre spotrebiteľov k dispozícii tu.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Uvedené nariadenie je odvodené zo zákona o mimosúdnom urovnaní spotrebiteľských sporov, nariadenia (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady o online riešení sporov v spotrebiteľských sporoch a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. A smernica 2009/22 / ES.


Uzatvorenie a archivácia zmluvy: Zmluva môže byť uzatvorená v slovinskom jazyku. Zmluva bude uložená písomne v sídle spoločnosti do jedného roka od kúpy. Na žiadosť kupujúceho je prístupná v sídle spoločnosti. Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na info@top-tricka.sk.

Údaje o spoločnosti

Top majice d.o.o.

Cesta 24. junija 33 1231

Ľubľana Črnuče

Slovinsko

Daňovník - ÁNO

Identifikačné číslo DPH: SI61905666

Registračné číslo: 3886573000

Transakčný účet: IBAN SI56 3000 0001 0894 494 (Sberbank d.d.)

BIC / SWIFT kód SABRSI2X

 

Zapísané do obchodného a súdneho registra, dátum zápisu predmetu do registra: 11.01.2011, Srg zápisu subjektu: 2011/1367 (Okresný súd v Ľubľane)